• Konkursy 2018/2019

    •  

      

     KURATORYJNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ETAP SZKOLNY

     Szkolny etap Kuratoryjnego Konkursu z języka angielskiego.

     Środa - 7 listopada 2018 r., godz. 8.55.

     Szczegóły u szkolnego koordynatora konkursu - P. Agnieszki Gajek

      

      

      "My house" - konkurs języka angielskiego dla klas drugich.

     Zapraszamy Uczniów z klas drugich do udziału w szkolnym Konkursie języka angielskiego "My house". Poznaliśmy nazwy pomieszczeń i słownictwo związane z wyposażeniem domu. Konkurs polega na wykonaniu projektu domu (technika dowolna, może być trójwymiarowy, np. z pudełka), podpisaniu po angielsku pomieszczeń i przedmiotów oraz opisaniu, np. "The fridge is in the kitchen". Prace proszę przynosić do 5 listopada 2018r.

     Katarzyna Kaczanowska

      

      Konkurs języka angielskiego "My pencil case" - klasy pierwsze.

     Zapraszamy Uczniów z klas pierwszych do udziału w szkolnym Konkursie języka angielskiego "My pencil case". W rozdziale pierwszym poznaliśmy nazwy przedmiotów szkolnych. Konkurs polega na wykonaniu piórnika szkolnego (technika dowolna, może być trójwymiarowy, np. z pudełka, sklejonych tekturowych tacek), narysowaniu/wyklejeniu przedmiotów szkolnych i podpisaniu ich po angielsku. Prace proszę przynosić do 5 listopada 2018r

     Katarzyna Kaczanowska

      


     WARSZAWSKI KONKURS CHEMICZNY "ATOM I CZĄSTECZKA"

     Konkurs odbędzie się już po raz 15. Skierowany jest do uczniów oddziałów gimnazjalnych i klas VII szkół podstawowych. Patronat nad konkursem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Z roku na rok konkurs, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ubiegłym roku w I etapie wzięło udział 75 szkół z Warszawy i okolic.

     Cele konkursu:

     Popularyzacja wiedzy chemicznej, głównie z zakresu budowy materii.
     Wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych.
     Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
     Wyrabianie umiejętności twórczego myślenia i samodzielnego rozwiązywania zadań problemowych.
     Kształtowanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w dostępnych źródłach.
     Integracja młodzieży i motywowanie do współzawodnictwa.

     Szczegóły u koordynatora konkursu - P. Renaty Kwiatkowskiej-Olszewskiej

      


       PRZEDMIOTOWY KONKURS INFORMATYCZNY LOGIA DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     Zapraszam do udziału w

     1. Przedmiotowym Konkursie Informatycznym LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych są konkursami przedmiotowymi Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
     2. Konkursy obejmują i poszerzają treści podstawy programowej przedmiotu informatyka odpowiednio w szkole podstawowej i gimnazjum.
     3. Każdy konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań algorytmicznych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych i wielopoziomowych w wybranym przez uczestnika języku programowania (Logo lub Python).

     Etap szkolny trwa od 16 pażdziernika do 6 listopada.

     Więcej informacji dostępnych na stronie http://logia.oeiizk.waw.pl/#!/


     earth-1013746__340KONKURS PLASTYCZNY "JESTEM EUROPEJCZYKIEM. DBAM O ŚRODOWISKO"

      

     Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy i gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w konkursie plastycznym „Jestem Europejczykiem. Dbam o środowisko”

     Konkurs plastyczny poświęcony jest trosce o środowisko naturalne. Jego celem jest  kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie ich świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy oraz zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Tematyka konkursu nawiązuje też do jednego z 10 priorytetów Komisji Europejskiej „Unia energetyczna i działania w dziedzinie klimatu”.

     Prace plastyczne powinny nawiązywać do działań, jakie Unia Europejska podejmuje na rzecz zwalczania zmian klimatu i przechodzenia na bezpieczną, niskoemisyjną gospodarkę, która chroni przyrodę oraz dba
     o zdrowie i jakość życia mieszkańców. 

     A Ty jak dbasz o środowisko? Jakie masz pomysły na działania, które pomogą zatroszczyć się o naturę?
     A może masz jakieś inspirujące pomysły na nowe ekologiczne rozwiązania?

     Prace plastyczne powinny zostać wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej
     z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika. Wymagany format prac to A3.

     Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-3 oraz klasy 4-8.
     Nagrodą główną za zajęcie 1 miejsca w każdej z kategorii wiekowej jest aparat fotograficzny.

     Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w terminie do 23 listopada 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

     Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

     Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

     PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, XIX piętro, p. 1920

     (z dopiskiem „Jestem Europejczykiem. Dbam o środowisko”)

     Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa: http://europedirect.um.warszawa.pl

     Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, oraz wypełnienie i przesłanie wraz z pracą wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Ponadto, każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła).

     Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr: (22) 443 02 26; (22) 443 07 80

     lub pocztą elektroniczną na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl

      


      MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY "WOLNOŚĆ JEST W NAS"

     W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 pt. WOLNOŚĆ JEST W NAS! Dumni ze swojej Niepodległej!

     • pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
     • z udziałem dzieci i młodzieży ze wspólnot polonijnych całego świata

     Konkurs zorganizowany został przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II w ramach autorskiego projektu pod nazwą Skarbowcy dla Niepodległej w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100.Rocznicę utworzenia Skarbowości

     Tytuł Konkursu nawiązuje do nauczania św. Jana Pawła II, patrona Fundacji, który swoją Ojczyznę darzył miłością szczególną, a do swoich Rodaków mówił: „Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich tysiącleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”

     Papież – Polak podkreślał wielokrotnie jak wielkie znaczenie dla budowania silnego i suwerennego Państwa ma poczucie tożsamości narodowej opartej o wartości, znajomość historii i doświadczenia przodków, którzy dążyli przez wieki do niepodległości, którą możemy się dzisiaj cieszyć oraz do zbudowania Państwa, z którego możemy być obecnie dumni. Św. Jan Paweł II powtarzał jednak, że ta „Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana” i należy ją nieustannie pielęgnować także tu i teraz dla nas oraz przyszłych pokoleń Polaków.

     Kierowani tymi ideami pragniemy, aby uczestnicy konkursu, poprzez twórczość plastyczną, wyrazili swoją miłość do Ojczyzny, podziw dla znaczących w dziejach Polski postaci lub wydarzeń historycznych oraz szacunek do symboli narodowych: biało - czerwonej flagi i orła białego.

     REGULAMIN_VIII_KonkursPlast_FS.pdf


      OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY "FRASZKA"

     Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Fraszka". Do 12 października trwają zapisy. Konkurs jest w płatny (9 zł). Opłaty należy przekazać do nauczycieli polonistów.
     Regulamin X Edycji Konkursu „Fraszka”.

     Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka” organizowany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”. Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z tak renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Warszawski.

     1. W roku szkolnym 2018/2019 Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach konkursowych:

     „Młodzik” – uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej,

     „Adept” – uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej,

     „Żak” – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

     2. W roku szkolnym 2018/2019 uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym składającym się z: pytań z zakresu znajomości literatury, nauki o literaturze i nauki o języku, zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników oraz zwięzłej części opisowej. Test jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).

     3. Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

     Aneta Kamola

      


      KONKURS PLASTYCZNY "ZWIERZĘTA LEŚNE ZACZAROWANE W LIŚCIACH"

     Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie zaprasza dzieci uczęszczające do świetlicy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Zwierzęta leśne zaczarowane w liściach”

     REGULAMIN-Konkurs_plastyczny_Zwierze_.pdf


       OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS

     Zapraszamy uczniów klas 4-8 oraz oddziałów gimnazjalnych do udziału w jesiennej sesji Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego OLIMPUS. Koszt konkursu wynosi 9 zł.
     Zgłoszenia i opłaty proszę kierować do nauczycieli języka angielskiego do dnia 10 października 2018 roku.

     Zachęcamy do udziału!

     Nauczyciele języka angielskiego.


      XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY "Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ"

     Zachęcamy do wzięcia udziału w XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POLONISTYCZNYM "Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ" - regulamin dostępny na stronie organizatora - poprawnapolszczyzna.pl
     Koszt uczestnictwa to 9,50 złotych. Na zgłoszenia czekamy do 4 października.

     Nauczyciele języka polskiego


     OLIMPIADA MATEMATYCZNA JUNIORÓW

     Zapraszamy uczniów szkół podstawowych kl. VI - VIII oraz oddziałów gimnazjalnych do wzięcia udziału w zawodach! Wybór dowolnej szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej poza standardową procedurą rekrutacyjną - to tylko część uprawnień, jakie czekają na finalistów OMJ! Dostępne są już treści zadań części korespondencyjnej https://www.omj.edu.pl/uploads/attachments/1etap18.pdf

     Rozwiązania powyższych zadań (wszystkich lub części z nich) należy przekazać szkolnemu koordynatorowi OMJ lub przesłać bezpośrednio, listem poleconym, do Komitetu Okręgowego OMJ właściwego terytorialnie dla szkoły, najpóźniej dnia 15 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
     Część testowa odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 9.00 Osoby, które chcą wziąć udział w Olimpiadzie proszeni są o zgłoszenie się do nauczycieli matematyki do 21 września 2018r.
     Terminarz XIV Olimpiady Matematycznej Juniorów (2018/2019)

     - Zawody I stopnia: 1 września - 15 października 2018 r. - część korespondencyjna, część testowa (w szkołach): 27 września 2018 r. (czwartek), godz. 9:00.

     - Zawody II stopnia: 12 stycznia 2019 r. (sobota)

     - Zawody III stopnia: 23 marca 2019 r. (sobota)

     - Uroczyste zakończenie XIV OMJ: 24 marca 2019 r. (niedziela) 

      

     OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY "100 BOHATERÓW NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI"

     Szanowni Państwo Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie zaprasza do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNO – PLASTYCZNYM „100 BOHATERÓW NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”

     Regulamin_konkursu.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 86 im. Bronisława Czecha
   • ul. Koryncka 33 04-686 Warszawa
   • sp86@edu.um.warszawa.pl
   • (0-22) 812 01 28 dodatkowy numer - świetlica: 601878915 dodatkowy numer - oddz. przedszk: 723245104
   • poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 8.00-16.00; środa, piątek: godz. 7.00 - 15.00
   • Marcin Wasążnik sp86@edu.um.warszawa.pl
   • sp86@edu.um.warszawa.pl
 • Galeria zdjęć

  • Życzenia dla Polski
  • Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania - grupa 3latków
  • Świętowanie 100-lecia Odzyskania Nieodległości w grupie 3-latków i 4-latków
  • Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania - grupa 4latków
  • "Rekord dla Niepodległej"
  • Wyjście na Plac Straceń - grupa 3latków
  • Wycieczka na Farmę dyń - grupa 3latków
  • Warsztaty komiksowo-historyczne w Kulturotece kl. 6b
  • Patyczaki w szkole
  • Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny.
  • Warszawo... Pamiętamy!
  • Wycieczka na pocztę - grupa 3latków